MTPraha

Vztahy s médii

Vztahy s odborníky. Budování vztahů s novináři s cílem pozitivně ovlivnit vnímání klienta a jeho vnímání veřejností

Media audit

Tiskové zprávy – příprava a distribuce

Tiskové konference – příprava a realizace

Interview – příprava, zprostředkování

Monitoring médií