MTPraha

Vztahy s odborníky a profesními skupinami

Budování vztahů s názorovými autoritami

Vztahy s odbornými médii

Organizace konferencí a seminářů