MTPraha

Marketingová komunikace

Podpora značek – budování znalosti, image

Komunikace s médii

Special events – organizace a řízení společenských a jiných akcí