MTPraha

Media Training

Příprava na komunikaci s médii

Rozvoj mediálních schopností a dovedností