MTPraha

Kurzy rozvoje manažerského potenciálu

Prezentace a sebeprezentace

Tvorba osobního stylu a image

Manažerské dovednosti

Obchodní jednání a vyjednávání

Zvládání zátěže a konfliktů manažera